Uus raamat

Raha kaas 1b

Sestertsist sendini

2000 aastat raha Eestis

Autor: Ivar Leimus, Mauri Kiudsoo, Gunnar Haljak

Ilmumisaeg 30.04.2018

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 288

Hind klubis: 25.90 € Hind poes: 36.90 €

Raamatust loobumise aeg on läbi.

Probleemide korral: info@ajalooraamatud.ee
või tel: 667 0400

Raha kaas 1b

Sestertsist sendini

2000 aastat raha Eestis

Autor: Ivar Leimus, Mauri Kiudsoo, Gunnar Haljak

30.04.2018

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 288

Teos toob esmakordselt lugejani Eesti mündiajaloo kogu selle kirevuses, alates Rooma keisrite nimel löödud rahadest kuni Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks emiteeritud meene- ja mälestusmüntideni. Sinna vahele mahuvad viikingiaegsed aarded, keskaegne rahalöömine Vana-Liivimaa keskustes, Rootsi ja Poola võimu all toimunud kohalik müntimine, rahaolud tsaariajal ja sõjaeelses Eesti Vabariigis, okupatsiooniaastate võõrad väärtmärgid ning taasiseseisvunud Eesti kroonid.

Tegemist pole mitte üksnes käsiraamatuga kollektsionäärile-numismaatikule, vaid ühtlasi ja eelkõige abivahendiga niihästi tavalisele minevikuhuvilisele kui ka professionaalsele ajaloolasele, orienteerumaks möödaniku rahade nii mõnigi kord ülikeerukas maailmas. Raamatus on üle 400 illustratsiooni ja soovitatava kirjanduse nimestik, kust võib ammutada veelgi põhjalikumat teavet.

 

 Ivar Leimus (sünd 3.06.1953), PhD 1989, on Eesti ajaloolane ja numismaatik, Eesti ajaloomuuseumi mündikogu hoidja alates aastast 1976, Tallinna ülikooli teadur. On uurinud Eesti ja naabermaade mündi- ning rahaajalugu viikingiajast 20. sajandini, keskaja majandusajalugu, tõlkinud varauusaegseid kroonikaid ja publitseerinud kesk- ning varauusaegseid ajalooallikaid.

Mauri Kiudsoo (sünd 9.11.1973), MA 2007, on Eesti arheoloog ja Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu liige, alates aastast 1997 TLÜ arheoloogia teaduskogu (end TLÜ Ajaloo Instituudi) numismaatikakogu hoidja. Peamised uurimisvaldkonnad on müntide ajaline ringlus ja käibeareaalid, aarete peitmise põhjused, muinasaegsed veeteed ja rauakaubandus.

Gunnar Haljak (sünd 23.12.1968) lõpetas Tallinna Ülikooli 1995. On uurinud peamiselt Eesti- ja Liivimaa ning Skandinaavia kesk- ja varauusaegset mündindust. Kirjutanud ja koostanud tosin numismaatika alast raamatut, sh kõige põhjalikumad Eesti- ja Liivimaa müntide kataloogid.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 25.90 € Hind poes: 36.90 €

Raamatust loobumise aeg on läbi.

Sestertsist sendini

2000 aastat raha Eestis

Hea lugeja     10
Esimesed rahad    16
Rooma kauge kuma    16
Hõbedased rajad (9.–12. sajand)  22
Allahi ja Muhamedi nime all    22
Millenniumi murrang: põhjamaad pöörduvad läände  28
Hõbedane rada      37
Eesti aarete paiknemine 9. sajandist 11. sajandi alguseni     41
Eesti aarete paiknemine 11. sajandi teisel poolel ja 12. sajandil      43
Miks ja kuhu peita oma vara?    45
Kuningad, ordumeistrid ja piiskopid  48
Keskaeg      48
Kolme krooni kaitse all   70
Tallinna mündindus Rootsi aja alguses (1561–1594)  70
Margad ja öörid    78
Tallinna mündindus 16. sajandi lõpust 18. sajandi alguseni 78
Kui Haapsalus ja Kuressaares raha löödi  86
Hertsog Magnus mündihärrana (1562–1569)   86
Tartu püüdlused oma müntimisõiguse säilitamiseks pärast 1558. aastat  90
Iseseisev Riia ja poolakate ebaõnn Dole lossis (1561–1581)   92
Riia mündindus Poola ja Rootsi ajal (1581–1710)    102
Rootsi riigi rahapaja Riias    109
Kuramaa hertsog Gotthard Kettler mündihärrana (1561–1587)  114
Õnnetu rahalöömine Narvas 1670–1672   118
Vene mehitus Kokneses 1656–1661    122
Tsaarikotka tiibade varjus   124
Venemaal rahaolud aastail 1700–1914    124
Rahaolud Eestimaa kubermangus 1710–1914    130
Kodurahad      134
Rahaolud Liivimaa kubermangus 1710–1914   140
Müntimiskorraldus, müntmeistrid ja tehnoloogia    146
Tallinn       146
Tartu, Haapsalu, Kuressaare    152
Riia, Koknese ja Võnnu (Cēsis)    153
Riia kroonumüntla    158
Miitavi (Jelgava)     159
Narva       160
Livoneesid      161
Eesti kesk- ja varauusaegsed mündiaarded   162
Ajad muutuvad ja aarded koos nendega   162
Aarete tekkepõhjused     163
Keskaegsete aarete ajaline jaotus    165
Varauusaegsete aarete ajaline jaotus   170
Kui kaua mündid käibisid?    172
Taalrid       176
Kuldmündid      178
Enne päris oma raha (1914–1919)  180
Eesti mark    192
Kassa-, panga- ja vahetustähed (1919–1927)  192
Metallraha      204
Kroonid ja sendid (1928–1941)  208
Rasked aastad (1941–1991)   222
Krooni taastulek. Euro (1992–2011)  232
Eurotsoonis      238
Ideest kujunduseni    .240
Taassünd      253
Euromündid      258
Kuidas raha tehakse   260
Paberraha sünd      260
Mündid      263
Paberraha valmistamine     267
Rahapaber      272
Järelevalve      273
Pärast okupatsiooni     274
Kasutatud kirjandus   274

Sestertsist sendini

2000 aastat raha Eestis

Eelmised raamatud

Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi reeglid

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja maailma menukaimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad jooksva kuu klubiraamatu vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatu saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Kui kuller ei saa raamatuklubi liikmega ühendust, viiakse raamat lähimasse postkontorisse ning edastatakse klubiliikmele vastav teade. Kulleritasu on 1.50, Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uue klubiraamatu ilmumisest, kasutades selleks SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülge ja ajakirju Imeline Ajalugu ning Imeline Teadus.

5. Kui raamatuklubi liige soovib klubiraamatust loobuda, peab ta raamatuklubi sellest informeerima enne äraütlemistähtaega, milleks on ilmumiskuu 15. päev.

Äraütlemisest saab teatada:
a) klubi kodulehel www.ajalooraamatud.ee,
b) tööpäeviti ajavahemikus 9-17 telefonil 667 0400.

6. Teatamata jätmist käsitleb raamatuklubi tellimusena ja klubiraamat saadetakse välja ning raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve.

7. Tellimuste täitmise aeg on orienteeruvalt 2 nädalat.

8. Raamatuklubis ilmub kalendriaasta jooksul kuni 12 klubiraamatut.