Suur sõda ja Eesti

Autor: Peeter Kaasik

Ilmumisaeg: 16.12.2022

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 360

Teine maailmasõda veeres üle Eesti kaks korda, Nõukogude okupatsioonivõim asendus Saksa okupatsiooniga ning seejärel taas Nõukogude okupatsiooniga. Siiani on puudunud tänapäevane populaarteaduslik teos, mis võtaks kokku 1941. aasta sõjasuve, Saksa okupatsiooni ja 1944. aasta lahingud. Ajaloolase Peeter Kaasiku äsja ilmunud „Suur sõda ja Eesti“ täidab seda lünka.

Raamat ei räägi otseselt eestlastest Teises maailmasõjas, vaid suurest sõjast Eesti territooriumil, okupatsioonivõimude vahetumisest ning okupatsioonivõimu institutsioonidest ja teostajatest nii sõjategevuse kui ka lahingute vahelisel ajal. Rikkalikult illustreeritud teos vastab muu hulgas küsimustele, nagu millised olid eri okupatsioonivõimude kaugemad eesmärgid ja struktuur, missugused armeevõimud ja tsiviilorganisatsioonid juhtisid neil aastail elu Eestimaal ning kuidas säilis ja arenes neis tingimusis Eesti iseseisvuse taastamise lootus.

„Arvestades kõledaid poliitilisi tõmbetuuli, on vajalik aidata lugejatel orienteeruda aastakümnetetagustes sündmustes, mis tänapäevani kirgi kütavad,“ kirjutab autor, „Loodetavasti aitab see populaarses vormis raamat pilti mõnevõrra avardada ja lünki täita.“

Hind klubis: 27.90 € Hind poes: 35.90 €

Suur sõda ja Eesti

1941. SÕJASUVI EESTIS 12      Kaitselt rünnakule 16      Võit mõne nädalaga 20      Rahvuslik puhastuskava 22      Liigne enesekindlus 26      Sakslased jõuavad Eestisse 40      Ohvrirohke Juminda miinilahing 44      Sügissõda saarel 48      Sõjaseisukord Eesti NSVs 50      Põletatud maa taktika 54      Punane terror 58      Eesti NSV mobiliseerub 68      Evakuatsioon tagalasse 76      Partisanid kukkusid läbi 78      Eesti Saksa võimu all 86      Sõjavangilaagrid Eestis 88      Relvastatud vastupanu 94      Omakaitse sündis Kaitseliidust 98      Kommunistide ja juutide hukkamine 100    Eesti vabatahtlike värbamine 104    Eesti riikluse taastamise idee 106    Majandus sõjaväe teenistuses 110    Sõjakahjude kokkuarvestamine 116    Kümned tuhanded hukkunud EESTI SAKSA VÕIMU ALL 120    Unistus Suur-Germaani Riigist 124    Okupeeritud idaalade haldamine 130    Eestlaste koht rassiteoorias 134    Saksa sõjaväevõim Eestis 138    Politseistruktuuride taastamine 142    Abwehri tegevus Eestis 148    Vangilaagrid tagasid tööjõu 154    Omakaitse jagunes kaheks 160    Idapiiri ja merepiiri valve 166    Vaenlase lennukeid seiramas 174    Eesti ala andmine tsiviilvõimu alla 178    Tsiviilokupatsioonivõimu struktuur 186    Eesti Rahva Ühisabi jt asutused 192    Idee Eesti autonoomiast 198    Politsei ja kohus Saksa ajal 204    Juutide hävitamine 208    Mustlaste saatus 212    Eestis vaimuhaigeid ei tapetud 215    Eesti kodanike hukkamine 218    Talusid tagasi ei antud 226    Põlevkivi, fosforiit ja töökäed 234    Saksa propaganda Eestis 238    Eestlasi õhutati sõdima 240    Eesti Omavalitsuse propagandaorganid 1944. SÕJA-AASTA EESTIS 248    Sõda veeres Eestisse 254    Pommitamine raputas linnu 260    Dessandid ja diversandid 264    Relvile oodatust rohkem mehi 274    Eesti noored värvati sõjateenistusse 278    Raske võitlus algas 286    Hitler ületähtsustas Eesti põlevkivi 288    Tsiviilelanike suur ümberasustamine 290    Sõjavägi võttis võimu üle 292    Punaarmee septembripealetung 296    Löögiüksus Admiral Pitka 300    Eesti sõdurite konfliktid sakslastega 302    Operatsioon Aster 309    Eestlaste põgenemine Rootsi 312    Koonduslaagrite likvideerimine 320    Eesti üksuste taassünd Saksamaal 324    Eesti saarte vallutamine 330    Riikliku järjepidevuse hoidmine 333    Eesti uus valitsus 338    Uus Nõukogude okupatsioon 344    Põllumajandus riigi kanna all 346    Repressioonid ja vägivald 351    LÕPETUSEKS 355    KASUTATUD KIRJANDUS

Suur sõda ja Eesti

Kõik raamatud

Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi kodukord

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 5,40.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

5. Kui raamatuklubi liige soovib klubiraamatust loobuda, peab ta sellest teada andma enne ilmumiskuu 15. päeva. Äraütlemisest saab teatada:
a) klubi kodulehel www.ajalooraamatud.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti 9–17).

6. Teatamata jätmist käsitleb raamatuklubi tellimusena ja klubiraamat saadetakse välja ning raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve. Tellimuste täitmise aeg on orienteeruvalt 2 nädalat.

7. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).