Ebatüüpiline

Autor: Pete Wharmby

Ilmumisaeg: 20.01.2024

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 240

Hea lugeja! Alates märtsist 2024 jätkab Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi ainult ajalooraamatutega. Terviseraamatud kolivad eraldi klubisse, mille info leiad siit.

 

Maailm, kus me praegu elame, ei ole loodud arvestama autistlike inimestega. Aeg on seda muuta. Me ei pruugi ise teadlikudki olla, kui paljusid autiste me tegelikult tunneme – või kui palju neid maailmas üleüldse on –, kuna pea kõik neist on õppinud aja jooksul oma teistsugusust maskeerima. See aga tähendab, et suur osa autistidest ei saa olla nemad ise; pigem võidakse tunda end kutsumata külalise rollis. Eelarvamused ja stereotüübid on visad kaduma; pidev kohanemine ümbritsevate ootustega on autistidele kurnav ja keeruline.

Raamat avab lähemalt autistlike inimeste elutunnetust, et aidata neid mõista ja aktsepteerida. Näiteks tutvustab autor

  • neurotüüpiliste suhtlusmaailma kirjutamata reegleid ja seda, miks need pole kõigile iseenesestmõistetavad;
  • autistlike meltdown’ide tekkepõhjuseid ja mooduseid nendega toimetulemiseks;
  • autistide sõprussuhete eripärasid;
  • erihuvide rolli autistide elus;
  • sensoorsest ülitundlikkusest tingitud olukordi, mida on võimalik teadlikult tegutsedes ennetada.

„Ebatüüpilise“ autor Pete Wharmby sai ise autismidiagnoosi alles 34-aastaselt pärast paljusid arusaamatusi ja meelehärmi tekitavaid katseid suruda end neurotüüpilise enamuse seatud raamidesse. Raamat põhineb paljuski tema isiklikul elukogemusel ja tähelepanekutel.

Hind klubis: 27.90 € Hind poes: 35.90 €

Ebatüüpiline

SISSEJUHATUS 9
1 SOTSIAALNE VÕRGUSTIK 21
2 AUTISM JA SÕBRAD 61
3 KINGAPAELTE SIDUMINE JA MUUD IGAPÄEVASED KATSUMUSED 85
4 ENAM KUI HOBI 109
5 KOOL: KÕIGE KARMIM KESKKOND 131
6 TÖÖKOHAD JA TEISED OHUD 161
7 MISKI POLE NII STRESSIROHKE KUI PUHKUS 189
8 VAJADUS ÕIGLUSE JÄRELE 215
LISA 233
TÄNUAVALDUSED 235

Ebatüüpiline

Kõik raamatud

Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi kodukord

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 5,40.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

5. Kui raamatuklubi liige soovib klubiraamatust loobuda, peab ta sellest teada andma enne ilmumiskuu 15. päeva. Äraütlemisest saab teatada:
a) klubi kodulehel www.ajalooraamatud.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti 9–17).

6. Teatamata jätmist käsitleb raamatuklubi tellimusena ja klubiraamat saadetakse välja ning raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve. Tellimuste täitmise aeg on orienteeruvalt 2 nädalat.

7. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).