Hitleri õukond

Autor: Heike B. Görtemaker

Ilmumisaeg: 23.10.2020

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 544

Levinud arusaama kohaselt saavutas Hitler võimu üksnes omal jõul, evimata püsivamaid sidemeid. Kuid milleks ta siis vajas kitsast, pidevalt tema käsutuses olnud „maagilist siseringi“, kuhu, erinevalt Stalini omast kuulus ka üllatavalt palju naisi? Missugust rolli mängisid need inimesed tema era- ja poliitikaelus ning kas ei olnud need tänaseni vähe tähelepanu pälvinud sidemed Hitleri võimu tegelik allikaks?

Veidi pärast Eva Brauni biograafia ilmumist võttis 2010. aasta kevadel Heike B. Görtemakeriga ühendust Hitleri pikaaegse usaldusaluse, õhuväeadjutandi Nicolaus von Belowi poeg, kes otsekui möödaminnes mainis: „Ma olen selles ringis üles kasvanud.“ Tema sõnul ei lagunenud Hitleri ja Eva Brauni sisering sugugi pärast 1945. aastat – sidemed jäid kauaks püsima ka Saksa Liitvabariigi aegadel. Peeti kirjavahetust, käidi üksteisel külas ning pidulikematel puhkudel korraldati suuremaid kokkutulekuid, hoolitsedes veel aastakümneid pärast Hitleri surma tema mälestuse püsimajäämise eest.

Kes olid need mehed ja naised, kes kuulusid pikki aastaid diktaatori lähiringkonda? Mil viisil olid nad sattunud võimu keskmesse? Kuidas toimis see õukond, kuhu kuulusid mitte Saksa Riigi mõjukad ja rikkad, vaid pigem väikekodanlikust keskklassist ning poolkriminaalidest koosnev seltskond? Millist kasu ammutasid usaldusisikud oma lähedastest suhetest võimsa füüreriga ning millises valguses paistab nüüd nende isiklik süü ja osalus? Kuidas nad elasid pärast natsionaalsotsialistliku diktatuuri kokkuvarisemist ning kui palju oli neil lisaks minevikupoliitika teatrilavale mõjuvõimu ka Saksamaa Liitvabariigi või SDV poliitikale?

Nendele ja paljudele teistele seni küsimata küsimustele pakub vastuseid Görtemakeri „Hitleri õukond“, mis on kirja pandud varem avalikkusele kättesaamatuks jäänud allikmaterjalide, muu hulgas isiklike arhiivide põhjal.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 25.90 € Hind poes: 33.90 €

Hitleri õukond

Sissejuhatus 9   Esimene osa – Hitleri lähiring 15 1 Allakäik ja põgenemine 19 Riigikantselei punkris Põgenemine ja reetmine Paopaik Berghof Lõppvaatus Berliinis 2 Ringi tekkimine 38 Müncheni klikk Ernst Röhm Hermann Esser ja Dietrich Eckart Alfred Rosenberg Ihukaitsjad Võitlusaeg Hermann Göring ja Wilhelm Brückner Mussolini eeskuju Ernst Hanfstaengl Heinrich Hoffmann Lööksalk Adolf Hitler Bayreuth Putš Landsberg Ümberorienteerumine NSDAP taasasutamine Joseph Goebbels 3 Võimuletulek 99 Tõus Ebakindlus ja ahistus Geli Raubal – romanss onuga Panustamine tuttavale tööjõule Otto Dietrich Magda Goebbels Suur valimiste aasta 1932 Kainestumine pärast võimuhaaramist Verine suvi 1934 Lüdecke põgenemine Hukkamised Õigustuskatsed   Teine osa – Berghofi seltskond 1 Füüreri keelutsoonis Eraldatus Martin ja Gerda Bormann Inimtühi ruum Mägede miljöö Salaarmastus Eva Braun Hitler ja Hoffmann: perekondlik lähedus Enesetapukatse kui armastuse tõend? Erisuhe Albertja Margarete Speer Füüreri arhitekt Karl ja Anni Brandt Elu Berghofis Isiklikud suhted 2 Tunnistajad ja veendunud toetajad 157 Ajalooline missioon Võimu keskmes Hitleriga Viinis Kaminavestlused Mussolini juures Wiedemann Inglismaal Unity Mitford Müncheni kokkulepe ja pogromm 1938 Wiedemanni vallandamine Stalini järele ootamine 3 Lähiring sõja ajal 279                                      Võit või surm Etniline puhastus Puuetega inimeste mõrvamine Esialgsed võidud Sõja pöörded Hundikoobas Viimased kokkusaamised Berghofis Esimesed kahtlused lõppvõidus Totaalne sõda Hirm Hitleri pärast   Kolmas osa – Ring ilma füürerita 325 1 Vastasseis võitjatega 330 Liitlasriikide salateenistuste sihikul Hitleri toimik Põgenemine Kaos Berghofis Esimesed ülekuulamised Vangilaagris Eluvalede teke 2 Karistusmenetlus ja integratsioon 353 Võitlus võitjate õigusemõistmise vastu Denatsifitseerimiskoja ees Rehabiliteerimine kassatsioonimenetlusel „Küsi, mis nad ülemusest mõtlevad“ Uus elu Mälestuskirjandus ja ajalootõlgendus   Lõppmärkused 381 Märkused 385 Allikad ja kirjandus 533 Fotode allikad 544

Hitleri õukond

Kõik raamatud

Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi kodukord

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 5,40.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

5. Kui raamatuklubi liige soovib klubiraamatust loobuda, peab ta sellest teada andma enne ilmumiskuu 15. päeva. Äraütlemisest saab teatada:
a) klubi kodulehel www.ajalooraamatud.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti 9–17).

6. Teatamata jätmist käsitleb raamatuklubi tellimusena ja klubiraamat saadetakse välja ning raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve. Tellimuste täitmise aeg on orienteeruvalt 2 nädalat.

7. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).