Sestertsist sendini

Autor: Ivar Leimus, Mauri Kiudsoo, Gunnar Haljak

Ilmumisaeg: 30.04.2018

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 288

Teos toob esmakordselt lugejani Eesti mündiajaloo kogu selle kirevuses, alates Rooma keisrite nimel löödud rahadest kuni Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks emiteeritud meene- ja mälestusmüntideni. Sinna vahele mahuvad viikingiaegsed aarded, keskaegne rahalöömine Vana-Liivimaa keskustes, Rootsi ja Poola võimu all toimunud kohalik müntimine, rahaolud tsaariajal ja sõjaeelses Eesti Vabariigis, okupatsiooniaastate võõrad väärtmärgid ning taasiseseisvunud Eesti kroonid.

Tegemist pole mitte üksnes käsiraamatuga kollektsionäärile-numismaatikule, vaid ühtlasi ja eelkõige abivahendiga niihästi tavalisele minevikuhuvilisele kui ka professionaalsele ajaloolasele, orienteerumaks möödaniku rahade nii mõnigi kord ülikeerukas maailmas. Raamatus on üle 400 illustratsiooni ja soovitatava kirjanduse nimestik, kust võib ammutada veelgi põhjalikumat teavet.

 

 Ivar Leimus (sünd 3.06.1953), PhD 1989, on Eesti ajaloolane ja numismaatik, Eesti ajaloomuuseumi mündikogu hoidja alates aastast 1976, Tallinna ülikooli teadur. On uurinud Eesti ja naabermaade mündi- ning rahaajalugu viikingiajast 20. sajandini, keskaja majandusajalugu, tõlkinud varauusaegseid kroonikaid ja publitseerinud kesk- ning varauusaegseid ajalooallikaid.

Mauri Kiudsoo (sünd 9.11.1973), MA 2007, on Eesti arheoloog ja Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu liige, alates aastast 1997 TLÜ arheoloogia teaduskogu (end TLÜ Ajaloo Instituudi) numismaatikakogu hoidja. Peamised uurimisvaldkonnad on müntide ajaline ringlus ja käibeareaalid, aarete peitmise põhjused, muinasaegsed veeteed ja rauakaubandus.

Gunnar Haljak (sünd 23.12.1968) lõpetas Tallinna Ülikooli 1995. On uurinud peamiselt Eesti- ja Liivimaa ning Skandinaavia kesk- ja varauusaegset mündindust. Kirjutanud ja koostanud tosin numismaatika alast raamatut, sh kõige põhjalikumad Eesti- ja Liivimaa müntide kataloogid.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 25.90 € Hind poes: 36.90 €

Sestertsist sendini

Hea lugeja     10 Esimesed rahad    16 Rooma kauge kuma    16 Hõbedased rajad (9.–12. sajand)  22 Allahi ja Muhamedi nime all    22 Millenniumi murrang: põhjamaad pöörduvad läände  28 Hõbedane rada      37 Eesti aarete paiknemine 9. sajandist 11. sajandi alguseni     41 Eesti aarete paiknemine 11. sajandi teisel poolel ja 12. sajandil      43 Miks ja kuhu peita oma vara?    45 Kuningad, ordumeistrid ja piiskopid  48 Keskaeg      48 Kolme krooni kaitse all   70 Tallinna mündindus Rootsi aja alguses (1561–1594)  70 Margad ja öörid    78 Tallinna mündindus 16. sajandi lõpust 18. sajandi alguseni 78 Kui Haapsalus ja Kuressaares raha löödi  86 Hertsog Magnus mündihärrana (1562–1569)   86 Tartu püüdlused oma müntimisõiguse säilitamiseks pärast 1558. aastat  90 Iseseisev Riia ja poolakate ebaõnn Dole lossis (1561–1581)   92 Riia mündindus Poola ja Rootsi ajal (1581–1710)    102 Rootsi riigi rahapaja Riias    109 Kuramaa hertsog Gotthard Kettler mündihärrana (1561–1587)  114 Õnnetu rahalöömine Narvas 1670–1672   118 Vene mehitus Kokneses 1656–1661    122 Tsaarikotka tiibade varjus   124 Venemaal rahaolud aastail 1700–1914    124 Rahaolud Eestimaa kubermangus 1710–1914    130 Kodurahad      134 Rahaolud Liivimaa kubermangus 1710–1914   140 Müntimiskorraldus, müntmeistrid ja tehnoloogia    146 Tallinn       146 Tartu, Haapsalu, Kuressaare    152 Riia, Koknese ja Võnnu (Cēsis)    153 Riia kroonumüntla    158 Miitavi (Jelgava)     159 Narva       160 Livoneesid      161 Eesti kesk- ja varauusaegsed mündiaarded   162 Ajad muutuvad ja aarded koos nendega   162 Aarete tekkepõhjused     163 Keskaegsete aarete ajaline jaotus    165 Varauusaegsete aarete ajaline jaotus   170 Kui kaua mündid käibisid?    172 Taalrid       176 Kuldmündid      178 Enne päris oma raha (1914–1919)  180 Eesti mark    192 Kassa-, panga- ja vahetustähed (1919–1927)  192 Metallraha      204 Kroonid ja sendid (1928–1941)  208 Rasked aastad (1941–1991)   222 Krooni taastulek. Euro (1992–2011)  232 Eurotsoonis      238 Ideest kujunduseni    .240 Taassünd      253 Euromündid      258 Kuidas raha tehakse   260 Paberraha sünd      260 Mündid      263 Paberraha valmistamine     267 Rahapaber      272 Järelevalve      273 Pärast okupatsiooni     274 Kasutatud kirjandus   274

Sestertsist sendini

Kõik raamatud

Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi kodukord

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 5,40.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

5. Kui raamatuklubi liige soovib klubiraamatust loobuda, peab ta sellest teada andma enne ilmumiskuu 15. päeva. Äraütlemisest saab teatada:
a) klubi kodulehel www.ajalooraamatud.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti 9–17).

6. Teatamata jätmist käsitleb raamatuklubi tellimusena ja klubiraamat saadetakse välja ning raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve. Tellimuste täitmise aeg on orienteeruvalt 2 nädalat.

7. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).