Viikingiaegne Eesti

Autor: Marika Mägi

Ilmumisaeg: 30.06.2017

Kirjastus: Argo

Lehekülgi: 448

Viikingid rändasid ja kauplesid 8.–11. sajandil kogu Euroopas, vallutasid Inglismaa ning tüki Prantsusmaad, koloniseerisid Põhja-Atlandi asustamata saared ja seilasid Ameerikasse. Nad olid nii kartmatud vallutajad ja meresõitjad kui ka suurepärased käsitöölised ja kaupmehed.
Eestis kestis viikingiaeg umbes aastail 800–1025 ning vähemalt Eesti saared ja rannikualad olid viikingiajal osa ühisest Põhjalast. Samalaadsed olid relvad, ehted, ornamendid, rõivad, küllap ka kombed, tavad ja ühiskonnakorraldus, ehkki kõiki arvamusi ja oletusi viikingiaegse Skandinaavia kohta ei saa mõistagi automaatselt Eestile üle kanda. See oli aeg, mil omavaheline läbikäimine muutus Läänemere maades ülitihedaks. Kaubateed, mis läbisid tänapäeva Eesti ala, tõid maailma esimest korda nii jõuliselt koju kätte ja innustasid ka eestlasi mujal ringi vaatama.
“Viikingiaegne Eesti” kõneleb uljastest sõdalastest ja jõukatest kaupmeestest, aga kujutab tollast elu ka tavaliste inimeste – talunike, käsitööliste, nende pereliikmete ja orjade – seisukohast. Muu hulgas kirjeldab raamat viikingiaegset eluolu – hooneid, eluviisi, toitu ja riietust. Tollane maailm paistab uute teadmiste valguses palju värvikam, keerukam ja huvitavam, kui varem arvatud.

Marika Mägi on arheoloog ja ajaloolane, filosoofiadoktor. Ta on tegelnud Eesti viikingiaegse ja varakeskaegse ühiskonnaga, uurinud kalmeid ja muistseid sadamakohti, viinud läbi arheoloogilisi kaevamisi Saaremaal ja mujal Eestis, avaldanud ohtralt teaduslikke artikleid ning õpetanud Tallinna Ülikoolis ja teistes õppeasutustes.

Raamat on värvitrükis ja rikkalikult illustreeritud. Teksti ilmestavad rohked kaardid, skeemid ja joonised.

21. juunil kell 17.00 toimub Tallinnas Viru keskuse Rahva Raamatus raamatu esitlus. Autoriga vestleb Kristjan Oad. Tulge kuulama!

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 23.50 € Hind poes: 29.50 €

Viikingiaegne Eesti

SISUKORD Eessõna ESIMENE LUGU. ATKO Uue ajastu algus Viikingiaja-eelne Eesti Katsumusterohke 6. sajand Relvad – sõjakate olude tummad tunnistajad Sõjamehed ja rännumehed Muutuvad kultuurisfäärid Vanapõhja saagad eestlastest ja Eestist enne viikingiaja algust Idas seiklevad Ynglingi-kuningad Kuningas Yngvari surm Keel, poliitika ja kultuur TEINE LUGU. MUI Siinpoolsus ja Teispoolsus Surnud ja surnumajad Salme laevmatused – mitu võimalikku tõlgendust Taani saagakuninga korraldused idapoolsetele maadele Ohverdatud relvad ja inimesed Sõdalaste oma ohverdamiskoht? Hiied, templid ja pühakohad Tarapita ja muud jumalad Regivärsiline maailm KOLMAS LUGU. HELMELEID Ühiskond Eesti arheoloogid muinasühiskonnast Võimukorraldus erinevates ühiskondades Eesti arheoloogiline aines ja ühiskondlikud struktuurid Individualistid või kollektivistid? Mehed ja naised kalmetes ja ühiskonnas Pärilussüsteem ja naised Perekond viikingiaegses Eestis Naised viikingeiks? NELJAS LUGU. KALISIUG Sõdalaste maailm Kolooniatest ja kultuurikolonialismist Arheoloogilistes leidudes peegelduvad kultuurikontaktid Omad viikingid või võõrad viikingid? Austrríki ja Põhjala kuningriigid Eesti ja Garðaríki Saxo kummalised venelased Viikingite lingua franca Ühe eesti soost sõdalase seiklused Põhjamaades Viikingiaegsed isikunimed Metsikute sõdalaste mustrid VIIES LUGU. SIRILIND JA KULLO Eesti ja Idatee Teelised ja liiklusvahendid Kaubateed läbi Baltimaade Teekond Bütsantsi Idatee linnused Keskused Tallinna lahe ümbruses Teised Eesti rannikulinnused Keskuste teke ja hääbumine Dirhemid KUUES LUGU. VISSEKO Eesti ja Garðaríki Russ kui etnonüüm või kui sotsiaalne termin? Russide esimene külaskäik Lääne-Euroopasse Russid ja saqāliba Rūs’ide saar araabia allikates Legend kolmest vennast Kes olid tšuudid? Keraamika ja kultuuriareaalid Marsruut läbi Kesk-Eesti Sise-Eesti linnused Tartu Bütsantsi mündid Eestis ja mujal Läänemere maades SEITSMES LUGU. KÄRMES Rannikud ja meresõitjad Randlased ja mereteed Saaremaa sadamad ja maalinnad Ranniku-Eesti Skandinaavia allikates Kuramaa ja Kurasaar Saamimaa ja Saamisaar? Läänemere idakalda alade mainimised ruunikividel Muutuvad ajad, muutuvad kohanimed Saarlased ja kuralased Sýslar’i ehted mujal Läänemere maades Väina veetee tähtsuse tõus Saarlased ja teised randlased Väina alamjooksul Laevad ja meresõit KAHEKSAS LUGU. KAARI Majapidamine Viikingiaegsed talud, külad ja linnused Viiking Egili seiklused Kuramaal Viikingiaegsete hoonete jäänused Eestis Talus sees Toit Rahvaarv Orjus viikingiaegses Põhjalas Orjad ja orjaturud Eestis Ehted, rõivad ja kultuurisfäärid ÜHEKSAS LUGU. KEIKO Ida ja Lääne vahel Kriis viikingite idakaubanduses Prints Óláfi esimene viikingiretk Probleemsed alad idas Sise-Eesti poliitilised keskused Raud ja rauakaubandus Eesti kaupmehed idas? Ida ründab Võitlus Tartu pärast Vürstid ründavad Ranniku-Eestit Sõjategevus tšuudide ja Vene vürstiriikide vahel Novgorodi suhted teiste aladega Eesti ümbruses Uued ajad, uued rahad KÜMNES LUGU. ELLI Euroopa lävepakul Eesti mereröövlid 11.–12. sajandi allikates Kuramaa ja Eesti mereröövlid Sigtuna ründamine Ristiretkede algus Ranniku-Eesti hilisrauaaegsed sadamakohad ja suured linnused „Linnad“ ja kristlased hilisrauaaegses Eestis Oma kultuur ja võõrad kultuurid Ristiusu tulek Ristiusk ja kirik Lõppsõna Kasutatud kirjandus Nimeregister

Viikingiaegne Eesti

Kõik raamatud

Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi kodukord

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 5,40.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

5. Kui raamatuklubi liige soovib klubiraamatust loobuda, peab ta sellest teada andma enne ilmumiskuu 15. päeva. Äraütlemisest saab teatada:
a) klubi kodulehel www.ajalooraamatud.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti 9–17).

6. Teatamata jätmist käsitleb raamatuklubi tellimusena ja klubiraamat saadetakse välja ning raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve. Tellimuste täitmise aeg on orienteeruvalt 2 nädalat.

7. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).